కడపలో సమంతకు ఘోర అవమానం..చివరికి

సినీ నటి సమంత విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత చేతి నిండా సినిమాలతో,యాడ్స్,మాల్స్ ఓపెనింగ్ ఇలా ఒకేటేమిటి క్షణం కూడా తీరిక లేకుండా ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది.ఈ సందర్భంగా …

Read more