అయ్యో.. పాయల్ కు ఎంత కష్టం వచ్చింది..

పాయల్ రాజ్ పుత్.. ఈ పేరుకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తన అందాలతో ఎప్పటికప్పుడు కుర్ర కారు మతి పొగుడుతూఉంటుంది.. సినిమా ల కన్నా కూడా ఫోటోల …

Read more