వడ్డే నవీన్ భార్యను చూస్తే ఆశ్యర్యపోకుండా ఉండలేరు..

‘కొంగుపట్టి లాగాడే.. కోరుకున్నప్రియుడు’ ఈ సాంగ్ ఇప్పటికీ సినీ ప్రియుల మదిలో కదలాడుతుంది. ఈ పాటలో నటించిన హీరో ఎవరో కాదు వడ్డే నవీన్. వడ్డే నవీన్ …

Read more