మరోసారి పెద్ద మనసు ఛాటుకున్న సోనూసూద్..

కరోనా విజ్రుంభిస్తున్న నేపథ్యం లో హీరో సొనూ సూద్ ముందుకు వచ్చి అందరికి సాయాన్ని అందించారు. ప్రజలకు సాయం చేయడం కోసం ఒక ట్రస్ట్ ను స్టార్ట్ …

Read more