వామ్మో.. ఇదేం పిచ్చి.. కోడికి బర్త్ డే.. వైరల్..

చాలా మంది జంతువులను తినడం తో పాతుగా వాటిని ప్రేమగా పెంచుకుంటుంటారు.. వాటిని సొంత బిడ్డల కన్నా ఎక్కువగా చూసుకుంటారు. అయితే ఒక్కో సారి పిచ్చి పీక్ …

Read more