వామ్మో.. సామ్ ఇలా మారింది అందుకేనా?

సామ్ పేరు ఇప్పుడు బాగా వినిపిస్తోంది.భర్త  తో విడాకులు తీసుకున్న సామ్ ఇప్పుడు లైఫ్ ను ఓ రేంజ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తుంది.. మొన్న దైవ దర్షనాలకు …

Read more