బంగారు తెలంగాణ అంటే గిదేనా కేసీఆర్ సారూ..

కెసీఆర్ చేసిన వాగ్దానాలకు ఇప్పుడున్న తెలంగాణాకు ఎక్కడ పొంతన లేకుండా ఉంది. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసిన మద్యం స్వైరవిహారం చేస్తుంది.ఏకంగా కూరగాయలను అమ్మినట్లు మద్యాన్ని అమ్ముతున్న దృశ్యం …

Read more