ఇంద్రధనస్సులా మెరిసిపోతున్న స్నేహ

చక్కని ముఖ కవళికలు, అందం, అభినయం తన కట్టుబొట్టు వంటివాటితో ప్రేక్షకులని బాగానే అలరించిన తెలుగు ప్రముఖ హీరోయిన్ స్నేహ గురించి కొత్తగా తెలియజేయాల్సిన అవసరం లేదు. …

Read more