ఇదేంది ఇది.. ఓరి నాయనో..

కరోనా వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత ఎవరికైనా జ్వరం వస్తుంది. లేదంటే ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి.కానీ ఓ మహిళకు మాత్రం పూనకమ్ వచ్చింది. అవును మీరు విన్నది నిజమే. …

Read more