దారుణం.. హైదరాబాద్ లో మరో ఘోర ప్రమాదం..

హైదరాబాద్లో రోజు రోజుకు మరణాల రేటు పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రోడ్డు ప్రమాదాల ద్వారా ఎక్కువ మంది చనిపొథున్నారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి.. రోజులో నగరంలో ఎక్కడో చోట రోడ్డు …

Read more