మొలతాడును ఎందుకు కట్టుకోవాలి..? పూర్వకాలంలో ఏం జరిగింది..?

పూర్వకాలంలో కొందరు పెట్టిన ఆచారాలను ఇప్పటికీ కొందరు పాటిస్తున్నారు. కానీ ఇదంతా మూఢాచారం అంటూ మరికొందరు కొట్టి పారేస్తున్నారు. అయితే పెద్దలు పెట్టిన ప్రతీ నియమంలో ఒక …

Read more

శ్రావణమాసంలో ఇవి అస్సలు చేయకూడదు…: ఎందుకంటే..?

ప్రతీ సంవత్సరం వచ్చే శ్రావణమాసానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ మాసం కోసం ఆధ్యాత్మికవాదులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. పూజలు, వ్రతాలు చేసుకోవడానికి ఈ మాసం ఎంతో అనువుగా …

Read more