టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోని 8మంది హీరోయిన్ల మేకప్ లేకుండా ఎలా ఉంటారంటే..?

రంగుల లోకంగా పిలవబడే సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయన్ కున్న ప్రాధాన్యత వేరు. దాదాపు హీరోతో సమానంగా ఆమె సినిమా మొత్తం కనిపిస్తుంది. అయితే హీరో ఫిట్ గా …

Read more