శృంగారం ఎక్కువసేపు చేయాలంటే.. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే..

0
శృంగారం మాములుగా ఆడవాళ్ళు తొందరగా భావ తృప్తి పొందరు. అయితే మగవాళ్ళు చాలా త్వరగా పని కానిస్తారు. అది భార్యలకు నచ్చ క వేరే వారితో సంబందాన్ని పెట్టుకుంటారు. అలాంటి భాధలు రాకుండా...